Tag Archives: Certification Path

From Certification Path to Career Path

      Không có bình luận ở From Certification Path to Career Path

I just finished my last 7th AWS Certification. I feel good with special experience after I can pass through the challenge. Many years ago, I passed AWS Architecture Associate with target for my working and then I stoped with my thinking: “Certification cannot prove your real strengthen, it is just a… Read more »

Từ “Con Đường Bằng Cấp” Xây Dựng lên “Con Đường Sự Nghiệp”

Mình vừa hoàn thanh nốt certification thứ 5 của AWS cách đây vài ngày, cảm giác trải nghiệm rất là thích thú khi đã vượt qua challenge của bản thân. Con đường lấy certification cũng khá là nhiều biến động. Sau khi lấy AWS Architecture Associate level với mục đích vì… Read more »